-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۷, یکشنبه

گراف وحشتناک تباهی ۲۴ ساعته در سراسر افغانستان


 تمام دنیا به نابودی افغانستان سوگند خورده اند. مجموعه گزارش های زیر، در ذهن شما ممکن است محشر به پا کند. 
ولایت فراه : ترور :  دوهم حًارن جانان مامور سمت اول حوزه پنجم امنیتی درساحه باغ پل مربوط مرکزشهربساعت 19:30 مورخ 24 / 5 / 98 توسط مخالفین ذریعه فیرسلاح کلاشینکوف بشهادت رسیده است.

 به تعقیب راپور قبلی 17:- ولایت هلمند : حمله دشمن : دشمن بالای پوسته امنیتی دوراهی شمالان ولسوالی گرمسیر حوالی ساعت 18:50مورخ 24 / 5 / 98حمله نموده جنگ بساعت 20:20 بدون تلفات خاتمه یافت.

 ولایت بغلان : درگیری مسلحانه : درگیری مسلحانه بین ناصروجمعه قوماندانان مسلح غیرمسئول درمربوطات ولسوالی ده صلاح حوالی ساعت 12:00 مورخ 24 / 5 / 98 اغاز وبساعت 19:00 بدون تلفات خاتمه یافت، محترم سمونوال غلام محی الدین معاون اداری قوماندانی امنیه ولایت بغلان با 72 نفر پرسونل امنیتی به محل اعزام گردیده اند.

ولایت کندهار : انداخت دشمن : دشمن بااستفاده از سلاح های دهشکه وپیکا انداخت رابالای پوسته های امنیتی پولیس ملی ومحلی منطقه عزیزآباد ولسوالی میوند حوالی ساعت 20:00 مورخ 24 / 5 / 98 آغاز وبساعت 21:30 خاتمه یافت درنتیجه یکنفر سربازپولیس ملی مجروح وبشفاخانه انتقال گردیده است.

ولایت ننگرهار : کمین دشمن : یکتعداد پرسونل پولیس ملی ومحلی که جهت اجرای گزمه درمربوطات ولسوالی پچیراگام توظیف گردیده بودند درساحه لیشکی ولسوالی متذکربساعت 20:20 مورخ 24 / 5 / 98 باکمین دشمن مواجه گردیده جنگ بساعت 21:00 خاتمه یافت درنتیجه 2 نفرپولیس ملی ، 2 نفرپولیس محلی مجروح وبشفاخانه انتقال گردیده اند.


ولایت فراه : حمله دشمن : دشمن بالای ماموریت سمت سوم ساحه شورآباد مرکزشهرحوالی ساعت 22:00 مورخ 24 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
ولایت فاریاب  : حمله دشمن  : دشمن بالای پوسته های پولیس ملی محلی وخیزش های مردمی قریه جات گذربوری ،ینگی وتاش قول ولسوالی قیصار حوالی ساعت 23:50مورخ 24 / 5 /  98 حمله نموده جنگ جریان دارد.

به تعقیب راپور قبلی 23:- ولایت فراه : حمله دشمن : دشمن بالای ماموریت سمت سوم ساحه شورآباد مرکزشهر حوالی ساعت 22:00 مورخ 24 / 5 / 98 حمله نموده جنگ بساعت 23:55 بدون تلفات خاتمه یافت.

 ولایت کابل : عملیات مستقل : پرسونل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری پولیس ملی در ساحه سرک سیزدهم وزیر محمد اکبرخان ناحیه دهم شهر بساعت 21:00 مورخ 24 / 5 / 98 در یک دربند حویلی عملیات را اجرا نمودند. درنتیجه یکمقدار مشروبات الکولی را با 3 نفر اتباع خارجی، 2 نفر اتباع داخلی دستگیر نموده قضیه تحت بررسی قرار دارد.

به تعقیب راپور قبلی 18:- ولایت بدخشان : عملیات مستقل : عملیات مستقل نیروهای پولیس ملی ومحلی جهت پاکسازی ساحه ازوجود مخالفین وگسترش حاکمیت دولتی در ساحات دیگه ،قرسکها، ونواهی فرهدر ،ولسوالی راغستان حوالی ساعت 17:00 مورخ 24 / 5 / 98 آغاز وبساعت 18:00 درساحات متذکره با مقاومت دشمن مواجه گردیده درجریان درگیری 1 نفر پولیس ملی و1نفر پولیس محلی بشهادت رسیده جنگ جریان دارد. دراین عملیات (60) نفر پولیس ملی ومحلی اشتراک دارند.

ولایت ننگرهار : پرتاب بم دستی : یک قبضه بم دستی توسط افرادناشناس بالای یک باب منزل درساحه عمرقلا ولسوالی دره نوربساعت 00:30 مورخ 25 / 5 / 98 پرتاب گردیده درنتیجه 4 نفرملکی مجروح وبشفاخانه انتقال گردیده اند.
ولایت هرات : حمله دشمن  :  دشمن بالای قرارگاه قوماندانی امنیه ولسوالی شیندند حوالی ساعت 02:00 مورخ 25/5/98 حمله نموده جنگ جریان دارد.

ولایت هلمند : حمله دشمن : دشمن بالای پوسته امنیتی زیرتپه ریگی ولسوالی سنگین حوالی ساعت 00:30مورخ 25 / 5 / 98حمله نموده جنگ بساعت 01:20خاتمه یافت . درنتیجه یکنفرسربازپولیس ملی بشهادت رسیده است.
 به تعقیب راپور قبلی 24:- ولایت فاریاب  : حمله دشمن  : دشمن بالای  پوسته های پولیس ملی محلی وخیزش  های مردمی قریه جات گذربوری ،ینگی وتاش قول ولسوالی قیصار حوالی ساعت 23:50مورخ 24 / 5 /  98 حمله نموده جنگ  بساعت 03:00مورخ 25 / 5 / 98 خاتمه یافت. ازجزئیات دقیق بعداً راپور ارایه میگردد.
 به تعقیب راپور قبلی 18: - ولایت بدخشان : عملیات مستقل : عملیات مستقل نیروهای پولیس ملی ومحلی  جهت پاکسازی ساحه ازوجود مخالفین وگسترش حاکمیت دولتی در ساحات دیگه ،قرسکها، ونواهی فرهدر ،ولسوالی راغستان حوالی ساعت 7:001 مورخ 24 / 5 / 98 آغاز وبساعت 18:00 درساحات متذکره با مقاومت دشمن مواجه گردیده درجریان درگیری یکنفر پولیس ملی  و1نفر سرباز پولیس محلی بشهادت رسیده جنگ بساعت 01:30 مورخ 25 / 5 / 98 خاتمه یافت.دراین عملیات (60) نفر پولیس ملی ومحلی اشتراک دارند.
به تعقیب راپور قبلی 28:- ولایت هرات : حمله دشمن  :  دشمن بالای قرارگاه قوماندانی امنیه ولسوالی شیندند حوالی ساعت 02:00 مورخ 25 / 5 / 98 حمله نموده جنگ بساعت 05:00 خاتمه یافت درنتیجه 1نفرسرباز امنیت ملی بشهادت رسیده است.
ولایت کابل : انفجارماین::یک حلقه ماین مقناطیسی در داخل دوکان قصابی درساحه بازار ولسوالی ده سبز توسط افراد ناشناس جابجاگردیده بود بساعت 07:00 مورخ 25 /5 /98 انفجار نموده درنتیجه 1نفرشهید 3نفرمجروح به شفاخانه انتقال گردیداند.

شماره 2 تعقیب قبلی ولایت فاریاب  : دشمن بالای  پوسته های پولیس ملی محلی وخیزش  های مردمی قریه جات گذربوری ،ینگی وتاش قول ولسوالی قیصار حوالی ساعت 23:50مورخ 24 / 5 /  98 حمله نموده جنگ  بساعت 03:00مورخ 25 / 5 / 98 خاتمه یافت درنتیجه 3نفرپولیس ملی ، یکنفرپولیس محلی ، 3نفرخیزش مردمی مجروح و 5نفرخیزش مردمی شهیدگردیده اند.
 تعقیب شماره 3 ولایت بلخ : دشمن بالای پوسته مشترک پولیس ملی ، محلی  و اردوی ملی قریه اسیاب خان ولسوالی چمتال حوالی ساعت10:30مورخ25 /5/ 98حمله نموده جنگ بساعت11:00بدون تلفات خاتمه یافت.

شماره 3 ولایت بلخ : دشمن بالای پوسته مشترک پولیس ملی ، محلی  و اردوی ملی قریه اسیاب خان ولسوالی چمتال حوالی ساعت10:30مورخ25 /5/ 98حمله نموده جنگ جریان دارد.

شماره 4 ولایت کابل : یک حلقه ماین  کنارجاده درساحه شادخانه ولسوالی موسهی بساعت 08:50مورخ 25 / 5 / 98انفجارنموده تلفات جانی درقبال ندارد.
شماره 5 ولایت غزنی :  ازاثرضربه هوائی حمایت قاطع  درقریجات  وهاب قلعه جهانگیر وپستی ولسوالی  گیلان بساعت 01:35 مورخ 25 /5/ 98 (8) نفر دشمن کشته یکعراده واسطه سراچه ویکعراده موترسایکل دشمن تخریب گردیده است .
شماره 7 ولایت بلخ : دشمن بالای بیزمشترک پولیس ملی و محلی قریه شرشر ولسوالی چهاربولک حوالی ساعت13:00مورخ25/ 5/ 98حمله نموده جنگ جریان دارد.
 شماره 6 ولایت غزنی :  ازاثرضربه هوائی حمایت قاطع  درقریه  بهادرگی  قره باغ  بساعت 01:35 مورخ 25 /5/ 98 (3) نفردشمن زخمی گردیده اند.
شماره 9 ولایت بلخ : دشمن بالای پوسته خیزش مردمی قریه بلندحریق ولسوالی زارع حوالی ساعت15:20مورخ25 /5/ 98حمله نموده جنگ جریان دارد.
شماره 8 ولایت غور : یک انفجار در قریه منات ولسوالی ساغربساعت 13:30 مورخ 25 /5/ 98 صورت گرفته ازجزئیات ونوعیت انفجاربعدا گزارش ارایه میگردد.
 تعقیب شماره 7 ولایت بلخ : دشمن بالای بیزمشترک پولیس ملی و محلی قریه شرشر ولسوالی چهاربولک حوالی ساعت13:00مورخ25/ 5/ 98حمله نموده جنگ بساعت14:30خاتمه یافت درنتیجه یکنفرسربازپولیس محلی و یکنفرسربازپولیس ملی مجروح گردیده اند.
 تعقیب شماره 8 ولایت غور : یک حلقه ماین ضدپرسونل درقریه منات ولسوالی ساغر بساعت 13:30 مورخ 25 /5/ 98 انفجارنموده درنتیجه یکنفرملکی بنام حاجی بهرام الدین مجروح گردیده است.
 شماره 10 ولایت کنرها ::10 نفر گروه داعش با 6 میل سلاح مختلف النوع بساعت 12:00 مورخ 25 / 5 / 98 درقرارگاه قوماندانی امنیه ولسوالی شیگل به پروسه صلح پیوسته اند.
شماره 11 ولایت کابل : ازاثرجنگ مغلوبه بین دوقوم درساحه کوچی آبادناحیه18بساعت15:00مورخ 25 / 5 / 98سه نفرازطرفین مجروح به شفاخانه انتقال گردیده پولیس به محل اعزام قضیه تحت بررسی قراردارد.
 شماره 13 ولایت فاریاب : دشمن بالای پوسته امنیتی پولیس ملی قریه دهندره ولسوالی پشتونکوت حوالی ساعت19:00مورخ25/ 5/ 98حمله نموده جنگ جریان دارد
 شماره 12 ولایت فراه : دشمن بالای پوسته نمبر4 پولیس ملی ساحه لبرود مرکزشهر حوالی ساعت 19:20 مورخ 25 /5/ 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
 شماره 14 ولایت فراه : دشمن بالای بیزمشترک اردوی ملی وپولیس ملی ساحه شورآباد  مرکزشهر حوالی ساعت 21:30 مورخ  25 /5/ 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
تعقیب شماره 12 ولایت فراه : دشمن بالای پوسته نمبر4 پولیس ملی ساحه لبرود مرکزشهر حوالی ساعت 19:20 مورخ 25 /5/ 98 حمله نموده جنگ بساعت 20:30 خاتمه یافت درنتیجه سلیم  سرباز پولیس ملی و ولی محمد ولد سیداحمد فردملکی مجروح گردیده اند.
 شماره 16 ولایت بلخ : دشمن بالای بیزمشترک پولیس ملی و اردوی ملی قریه قلعه بربر ولسوالی دولت اباد حوالی ساعت20:40مورخ25/ 5/ 98حمله نموده جنگ جریان دارد.
 تعقیب شماره 9 ولایت بلخ : دشمن بالای پوسته خیزش مردمی قریه بلندحریق ولسوالی زارع حوالی ساعت15:20مورخ25 /5/ 98حمله نموده جنگ بساعت19:00بدون تلفات خاتمه یافت.
 شماره 15 ولایت فراه : دشمن بالای قرارگاه ولسوالی پشترود حوالی ساعت 22:00 مورخ 25/ 5/ 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
شماره 17 ولایت فاریاب : دشمن بالای پوسته امنیتی پولیس ملی ، اردوی ملی و خیزش مردمی قریه تورگل بلوچ ولسوالی شیرین تگاب حوالی ساعت22:00مورخ25 /5/ 98حمله نموده جنگ جریان دارد.
 تعقیب شماره 14 ولایت فراه : دشمن بالای بیزمشترک اردوی ملی وپولیس ملی ساحه شورآباد  مرکزشهر حوالی ساعت 21:30 مورخ  25 /5/ 98 حمله نموده جنگ بساعت 22:40 بدون تلفات خاتمه یافت.
تعقیب شماره 15 ولایت فراه : دشمن بالای قرارگاه ولسوالی پشترود حوالی ساعت 22:00 مورخ 25/ 5/ 98 حمله نموده جنگ بساعت 22:40 بدون تلفات خاتمه یافت.
 تعقیب شماره 16 ولایت بلخ : دشمن بالای بیزمشترک پولیس ملی و اردوی ملی قریه قلعه بربر ولسوالی دولت اباد حوالی ساعت20:40مورخ25/ 5/ 98حمله نموده جنگ بساعت23:00خاتمه یافت درنتیجه ضد حمله 6نفردشمن کشته و 6 نفردشمن مجروح گردیده اند.
شماره 18 ولایت هلمند : انداخت سلاح ثقیله دشمن بالای پوسته های امنیتی پولیس ملی زنگل وغریبان حوزه هشتم شهرلشکرگاه حوالی ساعت 22:30 مورخ 25 / 5 / 98 آغازو بساعت 22:40 خاتمه یافت درنتیجه بسم الله ولد صفرمحمد سربازپولیس ملی شهید ، دوهم حارن نجیب الله ولد محمدهاشم ، رحمت الله ولد حسن شاه سربازپولیس ملی مجروح گردیده اند.
 تعقیب شماره 13 ولایت فاریاب : دشمن بالای پوسته امنیتی پولیس ملی قریه دهندره ولسوالی پشتونکوت حوالی ساعت19:00مورخ25/ 5/ 98حمله نموده جنگ بساعت22:00بدون تلفات خاتمه یافت.
ولایت ارزگان :  دشمن بالای پوسته های پولیس ملی ومحلی قریه لندیانه ولسوالی دهراود حوالی ساعت 23:30 مورخ 25 / 5 / 98 حمله نموده جنگ بساعت 05:30 مورخ 26 / 5 / 98 خاتمه یافت درنتیجه 2 نفر پولیس ملی به شهادت رسیده اند .
تعقیب شماره 17 ولایت فاریاب : دشمن بالای پوسته امنیتی پولیس ملی ، اردوی ملی و خیزش مردمی قریه تورگل بلوچ ولسوالی شیرین تگاب حوالی ساعت22:00مورخ25 /5/ 98حمله نموده جنگ بساعت02:00مورخ26 /5/ 98 بدون تلفات خاتمه یافت.
 ولایت فاریاب: دشمن بالای قرارگاه ولسوالی دولت ابادحوالی ساعت18:55مورخ25 / 5 / 98 حمله نموده 5 نفر دشمن کشته جنگ جریان دارد .
 ولایت کندهار : عملیات مستقل پرسونل قطعه خاص 444 پولیس در قریه سیدان ولسوالی نیش حوالی ساعت 21:00 مورخ 25 / 5 / 98 آغاز و بساعت 04:10 مورخ 26 / 5 / 98 خاتمه یافت در نتیجه 52 بوشکه ماین 20 کیلوئی کشف و در محل انفجار داده شد .
 ولایت بادغیس : پرسونل پولیس ملی ازولسوالی قادس غرض اکمالات بصوب شهر قلعه نو در حرکت بودند درمنطقه دره قرچغی آنولسوالی حوالی ساعت 08:00 مورخ 26 / 5 / 98 باکمین دشمن مواجه جنگ جریان دارد .
 ولایت بلخ : عملیات مستقل پرسونل قطعه خاص 888 پولیس در مربوطات ولسوالی چمتال حوالی ساعت 22:30 مورخ 25 / 5 / 98 آغاز و بساعت 03:30 مورخ 26 / 5 / 98 خاتمه یافت در نتیجه 1 نفر مشکوک دستگیر ، 1 عراده واسطه رنجر مملو از مواد انفجاریه با 1 عراده موتر سایکل کشف و در محل از بین برده شد .
 به تعقیب راپور 3- ولایت بادغیس : کمین بساعت 09:30 خاتمه یافت درنتیجه 1 نفر سرباز پولیس ملی مجروح گردیده است.
ولایت بغلان : دشمن بالای بیز پولیس ملی ساحه بابه نظر شهرپلخمری حوالی ساعت 08:00 مورخ 26 / 5 /98 حمله نموده جنگ جریان دارد  .
ولایت پروان : یکنفر سرباز پولیس محلی در ساحه سرک چهل متره حوزه اول شهر چهاریکار توسط افراد ناشناس ذریعه فیر سلاح ناریه بساعت 08:30 مورخ 26 / 5 / 98 به شهادت رسیده است.
ولایت هرات : قطار اردوی ملی درمنطقه ماین زده گی ولسوالی شیندند حوالی ساعت 08:40 مورخ 26 / 5 / 98 باکمین دشمن مواجه 6 نفر اردوی ملی مجروح پرسونل پولیس ملی غرض حمایه وکمک به محل اعزام جنگ جریان دارد .
 به تعقیب راپور 2- ولایت فاریاب : حمله بساعت 10:00 خاتمه یافت در نتیجه 5 نفر دشمن کشته شده اند .
ولایت بادغیس : دشمن بالای پوسته پولیس ملی مهتاب 3 ولسوالی مقر حوالی ساعت 10:05 مورخ 26 / 5 / 98  حمله نموده جنگ جریان دارد .
 به تعقیب راپور 6- ولایت بغلان : حمله بساعت 09:00 بدون تلفات خاتمه یافت .
ولایت کابل : در حدود 50 نفر معیوبین مبنی بر خواست های شان در چهار راهی صحت عامه حوزه نهم امنیتی مظاهره را حوالی ساعت 10:50 مورخ 26 / 5 / 98 آغاز و مظاهر شان به خشونت گرائیده و 10 نفر شان داخل پیژنتون وزارت دفاع ملی گردیده اند پرسونل پولیس به محل اعزام 40 نفر معیوبین در ساحه پراگنده شده از جزئیات بعداً راپور ارایه میگردد .
 ولایت هلمند: دشمن بالای پوسته امنیتی نمبر3مسیرشاهراه 611ولسوالی سنگین حوالی ساعت 11:35مورخ 26 / 5 / 98حمله نموده جنگ جریان دارد.
به تعقیب راپور 8-ولایت هرات : حمله بساعت 10:00 خاتمه یافت در نتیجه 4 نفر اردوی ملی شهید و 4نفر اردوی ملی مجروح گردیده اند .
بتعقیب راپور 11-  ولایت کابل : در مقابل زیارت شاه شهید سرک سوم حوزه هشتم امنیتی حوالی ساعت 11:40 مورخ 26 / 5 / 98 حریق بوقوع پیوسته حریق بساعت 12:30 توسط اطفائیه خاموش تلفات جانی در قبال ندارد .
 به تعقیب راپور 12- ولایت هلمند: حمله بساعت 12:05 بدون تلفات خاتمه یافت .
 بتعقیب راپور 10-ولایت کابل : در حدود 50 نفر معیوبین مبنی بر خواست های شان در چهار راهی صحت عامه حوزه نهم امنیتی مظاهره را حوالی ساعت 10:50 مورخ 26 / 5 / 98 آغاز و مظاهره شان به خشونت گرائیده  مظاهره بساعت 13:00 خاتمه یافت در نتیجه یکتعداد  شیشه های تعمیر پیژنتون و وسایط را شکستانده اند .
ولایت غزنی :  دشمن بالای پوسته پولیس ملی غبار ماموریت سمت 3 شهر غزنی حوالی ساعت 13:10 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده جنگ بساعت 15:30 خاتمه یافت درنتیجه 1نفر سرباز پولیس ملی مجروح گردیده است .
 به تعقیب راپور 13- ولایت میدان وردک : دشمن بالای پوسته پولیس ملی ومحلی قلعه خیرالدین ولسوالی نرخ حوالی ساعت 12:30 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده پرسونل پوسته متذکره بساعت 13:20 عقب نشینی تکتیکی نموده و ارتباط شان قطع گردیده ، 30 نفر پرسونل کمکی پولیس ملی ، اردوی ملی و امنیت ملی به محل اعزام جنگ جریان دارد.
ولایت پکتیا : پرسونل اکمالاتی پولیس ملی واردوی ملی درساحه ابراهیم خیل ولسوالی  زرمت حوالی ساعت 16:20 مورخ 26 / 5 / 98 با کمین دشمن مواجه جنگ جریان دارد.
ولایت میدان وردک : دشمن بالای پوسته پولیس ملی ومحلی قلعه خیرالدین ولسوالی نرخ حوالی ساعت 12:30 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده پرسونل کمکی پولیس به محل اعزام جنگ جریان دارد.
ولایت سرپل  : دشمن بالای پوسته های امنیتی سلطان غجر و لودین شهر سرپل حوالی ساعت 17:40 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
 ولایت فاریاب :دشمن بالای پوسته های امنیتی و مقر قوماندانی امنیه ولسوالی دولت آباد حوالی ساعت 16:10 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
ولایت فراه : دشمن بالای پوسته مشترک پولیس ملی وقطعه خاص ولایتی نمبر 2 لب رود شهر فراه حوالی ساعت 18:30 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده 1نفر پولیس قطعه خاص مجروح جنگ جریان دارد .
به تعقیب راپور 18- ولایت فراه : حمله بساعت 20:30 خاتمه یافت در نتیجه 1نفر پولیس قطعه خاص مجروح گردیده است .
به تعقیب راپور 15- ولایت پکتیا : کمین بساعت 17:30 خاتمه یافت در نتیجه 1 نفر سرباز پولیس ملی و 1 نفر خیزش مردمی به شهادت رسیده اند .
ولایت بلخ : دشمن بالای پوسته امنیتی کندک شاهراه ساحه هیواد پلاسپوش ولسوالی بلخ حوالی ساعت 19:05 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
 ولایت جوزجان :دشمن بالای پوسته امنیتی شاه جهان قلعه ولسوالی فیض آباد حوالی ساعت 19:15 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
 به تعقیب راپور 16– ولایت سرپل : حمله بساعت 18:30 بدون تلفات خاتمه یافت.
ولایت زابل : دشمن بالای پوسته پولیس ملی کاتولی مفرزه سوری ولسوالی شینکی حوالی ساعت 20:00 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد .
 به تعقیب راپور 20 – ولایت جوزجان :حمله بساعت 20:20 بدون تلفات خاتمه یافت.
ولایت لوگر : دشمن بالای پوسته های 14 و 15 محافظت عامه مس عینک ولسوالی محمدآغه حوالی ساعت 19:50 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد .
 ولایت کنرها : نظامیان کشور پاکستان20 فیر مرمی سلاح ثقیله را از آنطرف دیورند بالای ساحات چوگام ، تاغه ، سپری وگورگوچه ولسوالی شلتن حوالی ساعت 19:00 مورخ 26 / 5 / 98 پرتاب نموده انداخت جریان دارد.
ولایت بلخ : دشمن بالای پوسته نمبر یک محافظت عامه قطعه پاپلین گاز ولسوالی چمتال حوالی ساعت 19:55 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد .
به تعقیب راپور 13-ولایت میدان وردک : دشمن بالای پوسته مشترک پولیس ملی ومحلی قلعه خیرالدین ولسوالی نرخ حوالی ساعت 12:30 مورخ 26 / 5 / 98 حمله نموده پوسته متذکره حریق 4 نفر پولیس محلی ، 1 نفر پولیس ملی شهید و 1 نفر پولیس محلی اسیر دشمن گردیده 180 پرسونل کمکی پولیس ملی ، اردوی ملی و امنیت ملی بشمول قوماندان امنیه آنولسوالی به محل اعزام جنگ بالای پرسونل کمکی جریان دارد .
به تعقیب راپور 24- ولایت بلخ : حمله بساعت 21:40 بدون تلفات خاتمه یافت .
 به تعقیب راپور 19- ولایت بلخ : حمله بساعت 22:00 بدون تلفات خاتمه یافت .
ولایت کابل : یک انفجار در هوتل شهر دبی حوزه ششم امنیتی بساعت 22:40 مورخ 26 / 5 / 98 بوقوع پیوسته از جزئیات بعداً راپور ارایه میگردد .
ولایت کندهار :  از اثر انداخت سلاح ثقیله وخفیفه دشمن بالای پوسته پولیس ملی جانگیر ولسوالی ارغستان بساعت 21:30 مورخ 26 / 5 / 98 یکنفر پولیس ملی مجروح گردیده است .
ولایت کندهار :  یکنفر سرباز پولیس ملی درمنطقه بایپاس شهرکندهار توسط دشمن ذریعه فیرتفنگچه بساعت 10:00 مورخ 26 / 5 / 98 به شهادت رسیده است .
به تقعیب راپور 21- ولایت زابل : حمله بساعت 23:00 خاتمه یافت در نتیجه 1 نفر پولیس ملی به شهادت رسیده است .
 ولایت بلخ : یکنفر سرباز امنیت ملی در ساحه مرگین تپه ولسوالی بلخ توسط مخالفین ذریعه فیر سلاح ناریه بساعت 16:30 مورخ 26 / 5 / 98 به شهادت رسیده است.
به تعقیب راپور 23- ولایت لوگر : حمله بساعت 23:20 خاتمه یافت در نتیجه 1 نفر سرباز محافظت عامه مجروح گردیده است .
به تعقیب راپور 17- ولایت فاریاب : حمله بساعت 23:00 بدون تلفات خاتمه یافت .
به تعقیب راپور 22- ولایت کنرها : انداخت بساعت 21:00 خاتمه یافت.

ولایت لوگر : یک حلقه ماین ضدوسایط در مسیر راه ولسوالی محمدآغه حین عبور یکعراده هاموی پرسونل قطعه 333 پولیس بساعت 16:50 مورخ 26 / 5 / 98 انفجار نموده در نتیجه 1 نفر پولیس قطعه خاص و 1 نفر انجینر مخابره مجروح گردیده اند.
ولایت کابل: یک انفجار در تالار عروسی شهر دبی در سرک چهار قلعه چهاردهی حوزه ششم امنیتی بساعت 22:40 مورخ 26 / 5 / 98 بوقوع پیوسته 45 نفر شهید و 60 نفر مجروح گردیده از جزئیات بعداً راپور ارایه میگردد .

 ولایت بلخ  : یکتعداد پرسونل پولیس ملی و اردوی ملی در ساحه قلعه بربر ولسوالی دولت آباد حوالی ساعت 11:05 مورخ 26 / 5 / 98 با کمین دشمن مواجه جنگ بساعت 17:00 خاتمه یافت در نتیجه 18 نفر دشمن کشته و 17 نفر دشمن مجروح گردیده اند.
 به تعقیب راپور 30- ولایت کابل : یکنفر انتحار کننده مواد حامل اش را در تالار عروسی شهر دبی در سرک چهار قلعه چهاردهی حوزه ششم امنیتی بساعت 22:40 مورخ 26 / 5 / 98 منفجر نموده در نتیجه 41 نفر ملکی شهید و 136 نفر ملکی مجروح گردیده از جزئیات بعداً راپور ارایه میگردد.

 ولایت فاریاب :: دشمن بالای پوسته های پولیس ملی ومحلی قریه جات نودری و صوفی قلعه ولسوالی قیصار حوالی ساعت 00:40 مورخ 27 / 5 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد .
 ولایت ننگرهار : عملیات مستقل پرسونل قطعه 02 امنیت ملی در ساحه دامان حوزه هشتم شهر جلال آباد حوالی ساعت 21:25 مورخ 26 / 5 / 98 آغاز بساعت 00:20 مورخ 27 / 5 / 98 خاتمه یافت درنتیجه قاری سعید مسئول نشرات گروه داعش با 2نفر همکاران اش کشته ، 1میل کلاشینکوف و 2 میل تفنگچه معه 6عدد شارژور بدست آمده است.
ولایت بلخ : دشمن بالای پوسته های  پولیس ملی، محلی و اردوی ملی قریه سی آب  ولسوالی شولگره حوالی ساعت 04:20 مورخ 27 / 5 / 98  حمله نموده جنگ جریان دارد.
 به تعقیب راپور 30- ولایت کابل : یکنفر انتحار کننده مواد حامل اش را در تالار عروسی شهر دوبی در سرک چهار قلعه چهاردهی حوزه ششم امنیتی بساعت 22:40 مورخ 26 / 5 / 98 منفجر نموده در نتیجه انتحار کننده هلاک ، 61 نفر ملکی شهید و 171 نفر ملکی مجروح گردیده اند.
ولایت کابل : یک حلقه ماین ریموت کنترول در ساحه چهار قلعه چهاردهی حوزه ششم امنیتی بساعت 05:15 مورخ 27 / 5 / 98 انفجار نموده تلفات جانی در قبال ندارد .