-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۸, جمعه

با ریزش تیم حنیف اتمر، برنده میدان دکتر غنی است. گروش آنی و واکنشی عطانور به احمد ولی یا کدام نامزد دیگر، نه جای پایی برای خودش تثبیت می شود و نه نامزدی که برای ایشان فرش سرخ استقبال می گستراند، چیز دندان بگیری نصیبش می شود. دکتر عبدالله با تسلیم شدن کامل به یک مقام نمایشی تمام بدنه های قدرت از جمله عطا نور را برای همیشه مصدوم کرده است. دیگر اتحادی بین جهادی ها حداقل برای گرفتن امتیازات دوم و سوم و چهارم دیده نخواهد شد. این ها هیچ گاه جسارت به میدان آمدن برای احراز بی چون و چرای قدرت را ندارند. اگر این ها اندکی از منیت و مدهوشی دنیاداری کمی سر به گریبان کنند، بهترین زمان برای احیای قدرت در تمامی عرصه ها در اختیار شان است. آن ها بر محور احمد مسعود جمع شوند و اقتدار ملی از دست شده خود را بازسازی کنند. در غیر این صورت، اوضاع به گونه ای که سرمایه گزاری روی احمد مسعود در جریان است. مشارالیه ترازوی خیانت و خدمت همه را در نزد خود دارد. او همه را جاروب خواهد کرد. زمان برای مبارزه برای قدرت و عدالت عوض شده است. مهره های سوخته حتی کرکتر خود شان را به فرزندان شان به میراث گذاشته اند.