-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

نیویورک تایمز: طالبان مخالف انتخابات اند

پیچیده گی های سازش با طالب کم کم آشکار می شود. 
روز نامه نیویورک خبر داد که طالبان قانون اساسی «امارتی» را در چهارده برگ تدوین کرده اند. ساختار اصلی این قانون اساسی در زمان حکومت طالبان در دهه هفتاد پیش نویس شده بود. در قانون طالبان، مساله تحصیل زنان هنوز با همان رویکردهای قبلی مطرح شده است. جمال الدین شینواری یکی از ارتباطی های طالبان گفته است که طالبان به چیزی کمتر از «امارت اسلامی» قانع نیستند و نگاه شان به دموکراسی منفی است. وی بدین باور است که هرگه رهبران طالبان درین زمینه از خود نرمش نشان دهند، فیصله نهایی در دست قوماندانان جبهه است. جمال الدین شینواری می گوید که طالبان مخالف انتخابات اند و از امریکایی ها خواسته اند همان نظامی را که در سال 2001 با حمله نظامی سقوط دادند، دو باره احیا کنند.