-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱, جمعه

من از هر زاویه یی که به دکترعبدالله می بینم، به یک نتیجه مأیوس کننده می رسم. وی از برکت بحران و نزدیکی به امریکا بیخی با قطعه صاف، در کشاکش قدرت خواهی « چال می رود». مردم ما چقدر مظلوم و به حال خود رها شده اند و هر روز بیشتر از گذشته، خرد و خمیر می شود تا فردی بیکاره به نام غنی از امریکا بیاید و با زنش و خسربره هایش پول جمع کند و کسی به نام عبدالله در اوج فقر و مسکنت آدم ها، به یک مدل خوشبوش و خنده رو تبدیل شود. آتش برین سرنوشت تاریخی افغانستان!