-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۴, دوشنبه

موقف هند در برابر طالب تغییر نکرده است

یافته های غیر رسمی
گزارش ها می رسانند که موقف ناساز گار هند در برابر طالبان در آستانۀ امضای پیمان امریکا- طالب، تغییر نکرده است. اخیراً سفیر روسیه در دهلی به سفارت پاکستان رفته و از آن جا به وزارت خارجه هند تماس تلفنی بر قرار کردند تا در رابطه به انکشافات حساس در مذاکرات طالبان و امریکا گفت و گو کنند. وزارت خارجه هند با تقاضای سفیر روسیه و پاکستان به شدت مخالفت کرده و به طرف مقابل انتباه داده است که هرگاه هند مایل به تبادل نظر درین باره باشد، رسماً شما را به وزارت خارجه احضار خواهد کرد!