-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۵, سه‌شنبه

فایدۀ اتحاد طالب - امریکا جنبش مقاومت را قوی می کند

اتحاد رسمی اما سخت شکننده بین امریکا و طالبان یک جنبه مثبت دارد که توفان مقاومت سراسری را این بار به مراتب قوی تر از گذشته بالا می جهاند. سیاسیون معامله گر، مقاومت برای عدالت را عقیم ساخته اند. اما بدی قضیه این است که همان معامله گران هنوز در صحنه اند! موج جدید ایستاده گی علیه افراطیت نوع پاکستانی، چهره های تازه نفس را روی صحنه خواهد کشاند.

طالب تدبیر و کیاست لازم برای گذاره با مردم را ندارد و ذاتاْ به حیث یک ماشین تشدد طراحی شده است. یک کارخانه مهیبی را تصور کنید که از نخستین غرش خویش، تانک و خمپاره تولید کرده اما ناگهان مالک کارخانه تصمیم می گیرد تا ساختار مهندسی کارخانه را طوری تغییر دهند که بعد ازین عطر و لوازم آرایش تولید کند. یعنی نوعیت فرآورده های این کارخانه را از بنیاد تغییر دهد. دشواری گذار طالب به مصالحه سیاسی و گردن نهادن به زنده گی مدنی، مشابه به تغییر همان کارخانه تانک سازی به عطر سازی است. بنا برین، فاز تازه ای از مقاومت مدنیت علیه افراطیت کلید می خورد. فایده دیگرش این است که رهبران پوسیده یی که تاریخ مصرف شان گذشته است، جای خود را به مدیران جدید می سپارند.