-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۳, یکشنبه

دفاع ایران درصورت حمله از افغانستان شروع می شود

"رابرت فارلی" پروفسور کالج نظامی ارتش آمریکا در تفسیری مرتبط با احتمال ضربه نظامی امریکا به ایران در مجله "ناشنال اینترست" نوشت:

جنگ با ایران به آسانی جنگ عراق نخواهد بود. حمله به زیرساخت‌های نظامی از جمله پایگاههای هوایی، دریایی و تسلیحات موشک های بالستیک آسیب قابل توجهی به ایران خواهد زد. سپس زیرساخت‌های نفتی و بعد حمل و نقل هدف قرار خواهند گرفت و خسارت شدید افتصادی به ایران وارد خواهد آمد. اما حمله به تاسیسات صنعتی شهری و سایر اهداف جزو محدودیت‌های تعریف شده است که قابل اجرا نخواهد بود. به دلیل استقرار نیروی زمینی ایران نزدیک مناطق شهری هدف قرار دادن آنها دشوار است.

ایران با ناامن کردن عراق و افغانستان و استفاده از نیروهای پراکسی، دفاع خود را شروع خواهد کرد. شاید ایران منتظر واکنش بین المللی شده و بعدا به پایگاهها، کشتیها و سایر ادوات نظامی آمریکا در منطقه با موشک‌های بالستیک حمله کند.

تغییر رژیم در ایران موفقیت آمیز نخواهد بود و مشکلات آمریکا را تشدید خواهد کرد. ایران با ملی گرایی پشتیبان جمع کرده و کمپین بین المللی به نفع آمریکا وارد صحنه نخواهد شد. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم شانس تغییر رژیم در ایران زیاد است. جنگ زیرساخت های ایران را نابود می‌کند اما آمریکا به اهداف خود نمی‌رسد.