-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۷, پنجشنبه

همایون قیومی؛ مجری تشکیل حکومت مستقل اسماعیلیه در شمال افغانستان


 سید منصور نادری: ما با منافقت های آغا خان به شدت مخالفیم!خبرتازه از منبع خاص به گزارشنامه افغانستان مشعر است که طرح تشکیل یک دولت اسماعلیه به مدیریت همایون قیومی وزیر مالیه دولت دکترغنی با موانعی جدی در داخل افغانستان برخورده است.

از آغاز کار  اشرف غنی   یکی از ماموریت های تیم او  بستر سازی برای کشور مستقل اسماعیلیه ها در دو سوی مرز با تاجکستان بود. این پروژه که هدف از آن تسلط بر «بام دنیا» در حساس ترین نقطه قاره آسیا می باشد، از سوی امریکا حمایت می شود و به همین منظور  در کابینه وی  اسماعیلیه ها مقام های بالا داشتند.
همایون قیومی که اجدادش از شیعه هاست در سهم مردم پشتون وزیر مالیه تعیین شد تا پروژه های زیاد را در مناطق پامیر  اجرا کند. مشارالیه درین مدت در هر دو ماه یک بار به پامیر ها سفر داشته است.
قیومی حتی با اسماعیلیه های تاجیکستان و پاکستان  نیز  دیدار های زیاد داشت که برای قیومی و خانواده او  در تمام هتل های سرینا در همه کشورها  محل اقامت و خدمات  همیشه رایگان در نظر گرفته می شود. چون او برای آرمان های مذهبی مشترک شان کار میکند.

اما برنامه تشکیل دولت اسماعیلی درعمل با چالش رو به رو شده است. دلیل مخالفت  جناح  کیانی ها به رهبری سید منصور نادری با دکتر غنی این بود که وی نتوانست دره کیان را شامل جغرافیای کشور اسماعیلی بسازند.
عامل مهم دیگر این بود که داکتر فضلی نفرخاص دکترغنی در ارگ، گستاخانه به حریم مقدس شاهدخت کیانی ها(فرخنده) دست درازی کرد و از این خبر  برادرهای فرخنده خبر شدند و دسته جمعی از حکومت غنی بیرون شدند.
موضوع تشکیل کشور مستقل اسماعیلی را در بدخشان سید منصور نادری چند شب قبل در یک بزم شبانه با چند تن دوستان شان که اعضای تکت انتخاباتی آقای اتمر بودند؛ یاد کرد و وانمود ساخت که او با این منافقت های آغاخان و قیومی  شدیداً مخالف است و طرف دار تجزیه افغانستان و تاجیکستان نمی باشد.