-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۳, یکشنبه

ببینید عقل دکترغنی با فراست نسل نو چقدر تفاوت دارد

کوتاه ترین نقد عبدالهادی پروانی به عوام فریبی کلیوالی دکترغنی 

کلیپ کمپاین که دکترغنی خود در آن نقش بازی کرده، پیوسته از شبکه های دیداری پخش می شود. به نگاره طرف چپ نگاه کنید:

اين خانه تو نيست و تو يك دهقان هم نيستى 
اول اينكه : آيا ديده ايدكه كسى وقتى به خانه خود ميرود نخست صدها نَفَر را آنجا ارسال كند تا امنيت خانه اش را تامين كنند ، سپس منزلش را با سگ ها تلاشى كنند تا او به خانه خود يا خانه اجدادش برود و پس از گرفتن يك فلم كمپاينى از محل فرار كند؟

دوم اينكه شما درين منزل بجاى اينكه درخت نامنظم و اصطلاح جنگلى را اصلاح كنيد 
شما درختى را كه نسبتاً اصلاح است شاخه هايش را قطع ميكنيد دقيقاً همين كار را در حكومت تان نيز كرده ايد.