-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

حلقه امریکایی بر گردن طالبان محکم تر می شود

شبکه دیداری جیو نیوز پاکستان مدعی شد که امریکا ۹۸ در صد مطالبات طالبان را پذیرفته است. حتی این تلویزیون ادعا کرد که دکتر خلیلزاد به نمایندگی از آمریکا موافقت کرده است که نام حکومت بعدی افغانستان "امارت اسلامی افغانستان" باشد.
شاید در عقب این سیاست به شدت متناقض امریکا یک سناریوی دیگر قرار داشته باشد که به جز گرداننده گان شبکه های اطلاعاتی در سطح کشور ها، کس دیگری از آن مطلع شده نمی تواند. هم با طالبان همه چیز را قبول کرده اند و هم به تعهدات خود در حفظ اردوی ملی و حکومت افغانستان پابند اند!
با توجه به سکوت هند و ایران، به نظر می رسد امریکا سرانجام راهی را پیدا کرده است که طالبان را از غار های شان در پاکستان بیرون کرده و در میدان عمل با نیروهای به شدت تحریک شده ( افکارعمومی مردم علیه کشتار مستمر طالبان و جنبش مقاومت) به جنگ بیاندازد تا خرد و خمیر شود. پاسخ بیشتر این سوال در گرو جنبش مقاومت است که چه گونه درکنار اردوی ملی افغانستان قد می افرازد.