-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۳, یکشنبه

رینگ بوکس خیالی امرالله صالح

امرالله صالح میدان کار زار انتخابات ریاست جمهوری را به یک رنگ بکس تشبیه نموده گفته است که حریف های ما از آمدن در داخل رنگ ترس دارند. او جان بیادر همین رنگ بکس را ما در میدان مبارزات انتخابات پارلمانی نیز شاهد بودیم از سراسر افغانستان یک تا نماینده از روند سبز به پارلمان راه نیافت. با شعار دادن نمی‌شود ادعای قهرمانی کرد. مردم همه چیز را میدانند که تیم دولت ساز چشم به تقلب دوخته است. ( آزاد آراد)