-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۰, یکشنبه

حداقل از چهارچوب شکلیات قضیه بر می آید که ایران و امارات قصد دارند پای عربستان سعودی را مستقیم به جنگ یمن بکشانند، به گونه یی که عربستان دست به حمله همه جانبه علیه یمن تحت فرمان خودش بزند و یمن تحت فرمان ایران جنگ میهنی را علیه اشغال گران با زبان دراز به راه اندازد.