-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

اشرف غنی قایم بالذات است

خبر دقیق! 
امرالله صالح به اشرف غنی گفته است من با خودت همفکر هستم، اما حداقل در سخنرانی های تان به خاطر انتخابات احمد شاه مسعود را قهرمان ملی بخوان. اشرف غنی در جواب به امرالله صالح می گوید صالح صاحب خودت معاون تیم دولت ساز هستی اما هرگز نمی توانی بالای فکر و باور من تسلط داشته باشی، من به چیزی که باور دارم از آن نمی گذرم. قهرمان ملی من امان الله خان است و خودت به عنوان معاون تیم باید باور و اصول من را احترام بگذاری.

چقدر شرم‌ آور است، اشرف غنی به امرالله صالح می فهماند که خودت به خاطر پول و قدرت از ارزش و آرمان خود می گذری اما برای من ارزشم با ارزش است.