-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲, شنبه

از بیهوده گی چیغس های ریاکارانه دکترغنی که بگذریم، این هفته اهمیت سیاسی دیدار احمد مسعود با استاد سیاف، یک واقعه برجسته است.