-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۵, سه‌شنبه

روابط مستمر بین طالبان و شخصیت های جمیعت اسلامی

یافته های نشان می دهد که عطا نور، یونس قانونی و فرماندهان نظامی شمالی از سه سال به این سو با هیأت های گروه طالبان در تماس و مذاکره بوده اند. محل اصلی مذاکرات برخی وقت ها خانه یونس قانونی بود. سیاسیون و نظامیان جبهات شمال زمانی به طور علنی با طالبان دست اتحاد دادند که از سیاست های غلط و احساساتی دکترغنی علیه آنان شوک زده شده و آنان را مجبور به واکنش کرد. حمله غنی بر مزارشریف و محاصره خانه جنرال جرئت و حاشیه زدن جنرال دوستم و دیگران زمینه شکل گیری یک وضعیت جدید را در سطح داخلی مساعد کرد.
این سیاسیون چنین کاری را کرده اند اما هیچ یک از آنان حقیقتاً نمی دانند که عاقبت کار چه خواهد شد. مردم پنجشیر با این روند به طور کامل مخالف اند.