-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

احتمال تأخیر 20 روزه در برگزاری انتخابات

جاوید کوهستانی
با آن که زمزمه های از تاخیر بیست روزه در انتخابات ۶میزان به دلایلی که اینجا نمی گنجد، شنیده می شود؛ اما هنوز فضای انتخابات فضای سیاسی مدنی یا به عبارت دیگر فضای برنامه محور و پر از شور و هیجان نیست؛ بیشتر فضای اتهامات، کم کاری ها، و توجیه ناکامی هاست تا ارائه  راه حل و بررسی عوامل شکست و نرسیدن به همان شرایط مطلوب.
 هیچ یک از کاندیدان شرایط و معیار های مدیریتی در یک کشور بحرانی، عقب مانده، دچار اختلافات ایدیالوژیک، قومی، مذهبی را برای سمت و سو دادن کشور به مسیر سالم و سلامتی ندارند. مردم نیز جز در موارد محدودی یا در بدل پول و اجبار مسولین محلی و یا عقده های گره شده از پنج سال گذشته تمایلی برای مشارکت در کمپاین ها ندارند.  فضای مشارکت همگانی سرد است، اگر به وسیله هکر ها در اعداد و ارقام اشتراک کننده گان دست کاری نشود، مشروعیت سیاسی از همین اکنون زیر سوال مرود، گاهی روند های زیر عنوان دموکراتیک فرآیند زشت و نکبت باری حتی بد تر از دیکتاتوری را به جامعه تحمیل میکنند ، امید واریم این بار چنین نشود .