-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

ضیاء مسعود: تنها یک قلم دزدی اشرف غنی 300 میلیون دالر است

گل آغا شیرزوی به اشرف غنی گفت که از کوتبند آویزانت می کنمدر زماني كه مارشال فهيم به ريس جمهور كرزي اعتنا نداشت و موقعيت خود را در جامعه افغانستان بلند تَر از ريس جمهور كرزي ميدانست و در واقعيت امر جايگاه مارشال فهيم در بين مردم افغانستان و همه مجاهدين كشور در سالهاي اول نسبت به همه شخصيت هاي حكومتي و سياسي در مقام رفيعي قرار داشت .در ان زمان موقعيت و موقف اشرف غني در حكومت نسبت به مارشال فهيم به مانند مأمورين خورد رتبه خدمات ملكي بود ، مارشال ميتوانست روز ده مرتبه اشرف غني را به دفتر خود احضار كند و ده قسم دستور كاري براي وي بدهد ، چه جاييكه فرمان مارشال را در محضر همه اعضاي كابينه پاره كند .يك بار اشرف غني با گل آغا شير زي در مورد تخصيص يك مقدار پول رابط شان به خشونت كشيد گل آغا شير زي براي وي در كابينه گفت بيشتر اعصابم را خراب مكن در غير ان در كوتبند اويزانت ميكنم همان بود كه در همان روز كار گل آغا شيرزي را انجام داد .
مبالغه كردن و لاف زدن و دروغ گفتن آن هم در غيبت و نبود شخصيت هاي بزرگ كشور نماينگر أوج بد اخلاقي و ضعف شخصيت يك نَفَر را نشان ميدهد .بهتر است اشرف غني از سيصد مليون دالر كمك هاي جامعه بين المللي كه براي ساختن زير بِنَا هاي اقتصادی كشور تخصيص يافته بود و ان مبلغ را در مدت دو سال دراكونت شخصي خود نگهداشته بود حرف بزند . 

وقتي رئيس جمهور كرزي از اشرف غني كه وزير ماليه بود در مورد سرنوشت پول ها سؤال كرد اشرف غني سكوت اختيار كرد و بعدا گفت كه در اكونت شخصي آش موجود است به همين سبب ريس جمهور كرزي اشرف غني را به خاطر سوء استفاده از دارايي هاي عامه از كار بركنار ساخت .در زمانيكه اشرف غني از كار بركنار شد دستور داد تا همه معلومات كه راجع به كمك هاي جامعه بين المللي به افغانستان شده است از حافظه كمپيوتر ها پاك سازي كنند تا دستبرد هاي كه وي كرده بود افشا نشوند عنقريب كتابي در مورد تاريخ حوادث بيست سال گذشته از طرف يكي از فرهنگيان كشور كه در متن قضايا بوده است به چاپ ميرسد و از همه دزدي هاي اشرف غني كه در وزارت ماليه كار ميكرد به تفصيل صحبت خواهد كرد .