-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳, چهارشنبه

انتقال مرموز 400 هزار بسته انتخاباتی به ارگ جمهوری


شعبات امنیتی گزارش کرده اند که تقلب گسترده آغاز شده و اشرف غنی در روز اول انتخابات قومانده عمومی نیروهای امنیتی را شخصاً در دست می گیرد. دو شعبه ناظر نهاد های امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهند که یک گروه ویژه ای از متقلبان حرفه ای انتخاباتی در ارگ، عملیات گستردۀ دستکاری بر سامانۀ انتخابات را از اوایل این هفته آغاز کرده و تا ساعات بعد قرار است به تعداد چهار صد هزار بسته مملو از برگه رأی دهی مزین با استیکر در جعبه های رسمی انتخاباتی به ارگ انتقال داده شود.

 در خبر قید شده است که طبق پلان، جعبه های ترتیب شده به وسیله هواپیما و خلبانی افراد فوق محرم، ظاهراً تحت نام انتقال به چهار صد سایت در سراسر افغانستان که اصلاً وجود ندارد و خیالی است؛ در اماکن ویژه ای که در نظر گرفته شده، جا به جا گردند.
درخبر مشخص شده است مناطقی که میزان آرای اشرف غنی در آن جا ها ضعیف و نزدیک به صفر است؛ توسط کمیسیون انتخابات در فهرست مناطق نا امن در درجه بالا اعلام شده است. 
منابع امنیتی هشدار می دهند که طوری برنامه ریخته اند که به کمیسیون انتخابات هدایت داده شده است که در پایان روز اول انتخابات، فوری نتیجه انتخابات را به نفع اشرف غنی اعلام کرده و همه به خصوص امریکا و اروپا را در برابر یک عمل انجام شده قرار دهد. نکته قرمز درین گزارش آن است که دکترغنی آماده می شود که همزمان قومانده اردو و نیروهای امنیتی را در دست گرفته و هر گروه معترض را سرکوب خواهد کرد. این اقدام خطر چند دسته گی در اردو را به همراه دارد.