-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۵, دوشنبه

اسماعیل خان در چند قدمی رهبری جمعیت اسلامی

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

تشدید بحران رهبری و بروز تنش شدید در داخل جمیعت اسلامیبه حواله اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان:

جمیعت اسلامی دستخوش خلاء رهبری است. از مدتی به این سو شخصیت های نسل اول جمیعت درتلاش گزینش رهبر جدید برای جمیعت بوده اند. شماری از سیاسیون از جمله استاد عطا محمد نور، استاد شاداب، واقف حکیمی، جان احمد حقجو و فرمانده امان الله گذر خواستار واگذاری رهبری جمیعت اسلامی به استاد عبدرب رسول سیاف می باشند.
سیاف از بنیان گذاران نهضت اسلامی و آخرین فرد مورد اعتماد نسل دیروز و امروز مجاهدین به شمار می رود.

اما شخص استاد سیاف عجالتاً از پذیرش پیشنهاد رهبری جمیعت اسلامی با این دلیل که خانواده شهید استاد ربانی در صحنه حضور دارد و آنان در قدم اول مسوولیت رهبری و تجدید رهبری جمیعت را عهده دار می باشند؛ از قبول این مقام ماهرانه و مصلحت جویانه طفره رفته است.اما اصل قضیه این است که استادسیاف بحران از هم گسیخته گی دیر مدت در جمیعت را جدی و حتی مرمت ناشدنی تلقی می کند و به فیصله یک بخشی از سران جمیعت دلگرم نیست.
اگر قرار باشد کنگره جمیعت برگزار شده و به اتفاق آراء سیاف را به رهبری برگزینند؛ آنگاه وی خاطر جمع خواهد شد.
بعضی عوامل به شکل گروهی و منفرد در صدد دور زدن صلاح الدین ربانی هستند و سیاف حاضر نیست خودش را در کشاکش های میان گروهی آنان درگیر کند. درین حال خبر می رسد که عطا نور و محمد یونس قانونی تصمیم گرفته اند که امیراسماعیل خان را به صدررهبری جمیعت بالا بکشند. این اقدام ممکن است با واکنش های چند جانبه و سختی از سوی حلقات «انتظار» در داخل جمیعت مواجه شود.