-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳, چهارشنبه

ضیاء الحق امرخیل: همه چیز انتخابات تحت کنترول است

ظهور انتخاباتی دو باره امرخیل، این بار از نوع دیگر است.



بر اساس اطلاع دریافتی، همه سیستم فنی انتخابات منحصراً در دست حکومت است.

افراد کمیته های کمپاین تیم دولت ساز واضحاً این مساله را بر زبان می آورند. 

ضیاءالحق امرخیل و آقای وریماچ  در هر مجلس کوچک کمپاینی، پیوسته به مردم خاطرجمعی می دهند که بانک های رأی دکترعبدالله در نتیجه انتخابات هیچ اثری ندارد؛ بلکه این سیستم کامپیوتری  دیتا سنتر است که برنده و بازنده را مشخص میکند.
 در داخل این شبکه  هیچ کسی به عبدالله عبدالله کار نمی کند؛ حتی کمیشنرهای را که خودش فرستاده در خدمت تیم مقایل جذب شده است.
از ثبت و راجستر ناظران وابسته به نهاد های نظارت داخلی و بین المللی نیز خبری نیست و امور انتخاباتی درکل فاقد انسجام وشفافیت است.
 اما سیستم نظارت مستند از سوی تلویزیون طلوع ایجاد شده است. شبکه های ارتباطی واتس آپ، وایبر، مسنجر و ایمو فعال شده و این سامانه ها تمامی پلان های تنظیم شده حکومت را به وسیله ناظران حاضر در صحنه افشا خواهد کرد. اکنون بزرگ ترین رقیب تیم متقلب دولت ساز، تلویزیون طلوع است که حمایت بین المللی را با خود دارد.