-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۹, سه‌شنبه

اولین اشتباه احمد مسعود در هفته اول جانشینی


سوداگران سالمند آرمان های احمد شاه مسعود قصد دارند در پوشش حمایت از احمد مسعود دزدی های خویش را بیمه کنند.

قابل تصور نبود که «دشمن» دیده درا، مجوز سرکوب و یاغی گری خود علیه جوانان پنجشیر و شمالی را از شخص احمد مسعود دریافت کند. احمد مسعود با رفتن خود به قوماندانی سرکوبگر کارنیزیون هم نسلان خودش را نا امید کرد.  جنگ و تقابل و سیاست های ضد ملی دکترغنی، نگاه بسیاری از اقشار و افراد را کج و تیره ساخته است. عقده و قوم گرایی، نگاه سالم ووجدان بسیاری از آدم ها را ملوث کرده است و همه به قاضی تبدیل شده اند. دسته جات معلوم الحال درهیأت به ظاهر روشنفکر، وطن پرست و ... از قتل عام جنبش رستاخیز با همین شور و اشتیاق به دفاع برخاستند و درشبکه اجتماعی با مباهات جشن ها آراستند. حالا درین شر مجسم دو باره وارد صحنه شدند. این آشفته حالی به نفع هیچ کس نیست و خشم و انتقام را دو برابر خواهد ساخت.
احمد شاه مسعود هیچ گاه با کسانی که به خون مردم تشنه بودند و خواب استمرار سرکوب مردم را می دیدند؛ دهان جوال نمی گرفت.

احمد مسعود در کمال نا باوری، خود به گارنیزیون سرکوب رفت و امضای شفاهی بر سرکوب داد. در تصویر دیده می شدکه قوماندان گارنیزیون از تشویق های پیشاپیش احمد مسعود برای لگد مال کردن کاروان های گشت روز شهید حیرت زده معلوم می شد.
چه کسانی او را تشویق به این کار غلط کردند؟
 بزرگ ترین و اولین اشتباه احمد مسعود در هفته اول جانشینی اش رقم خورد. به نظر می رسد که شماری از موذی های معامله گر و سالزده که بالقوه و باالامکان در توطئه علیه جان احمد شاه مسعود دخیل بودند، اکنون برای حفظ سرمایه های دزدی خود شان قصد دارند احمد مسعود را پهره دار خزانه های دزدی و جیفه های گردآورده خویش مقرر کنند و در ضمن چانس دو باره در نظام آینده پیدا کنند.