-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۳, چهارشنبه

اشرف غنی بی دین، برادرم را کُشت

جبهۀ  خشم نیروهای داخلی برضد غنی فربه تر شده می رود.
عبارت بالا از زبان دکتر فاروق وردک در یک مجلس افغان ها در شهر دوبی نقل شده است.

 به حواله دنبالۀ خبر ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، او درمحضر جمعی از نخبه گان ولایت وردک در دوبی، ادعا کرد که شیرولی وردک عضو سابق مجلس نماینده گان ( برادرفاروق وردک) به وسیله قطعه خاص صفر یک وابسته به اشرف غنی کشته شده است. 
دکتروردک گفته است که قطعه 01 به هدف نابودی مخالفان سیاسی اشرف غنی تشکیل شده است و از زمانی که برادرم را کشتند، من نمی توانم صدایم را بلند کنم. 
وردک افاده داده است که نقش شخصیت های وردک در حکومت صفر شده و اگر چه وی با کریم خرم و رحمت الله نبیل زیاد هم نظر نیست؛ اما قوم خود را تشویق می کند که همه به رحمت الله نبیل رأی بدهند تا حداقل یک جبهه سیاسی با محوریت یک وردکی علیه این دیوانه بی دین( اشرف غنی) تشکیل شود و او را مهار کند وگرنه او  مثل گوساله سامری  یک تعداد از جوان های پشتون را فریب داده و ریشه بزرگان این کشور را قطع میکند.
رحمت الله نبیل در جمع کاندیدا های ریاست جمهوری به حیث یک شخصیت میهن پرست و بین الاقوامی شهرت دارد.

فاروق وردگ به مردم خود از زبان عبدالرحمن عطاش  قصه کرد که هم اکنون در ارگ  زن اشرف غنی  مراسم های دین مسیحی را علنی به اشتراک مسیحی های افغانی و خارجی برگزار میکند و در مراسم دینی شان شخص اشرف غنی هم شرکت میکند. 
به باور فاروق وردگ، در دور اول هیچ کاندیدا نمی تواند آرای 50 درصدی را از آن خود کند؛ ما در دور دوم کوشش میکنیم غیر از غنی از هر کس دیگری حمایت کنیم. 

.