-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۴, پنجشنبه

درپس زمینۀ بحث حکمتیار - عبدالله چهره یک سازش مشاهده می شد

از کل مناظرۀ حکمتیار با دکترعبدالله این نتیجه به دست آمد که هر دو جناح با اجندای امریکا در سازش و مشارکت طالبان در نظام سیاسی آینده به طور کامل موافقه دارند. ازین بحث اطمینان حاصل شد که جناح اشرف غنی در تفاهم با امریکا، طالبان، امریکا، روسیه و ایران به طور قطع از تمامی چرخه های محاسباتی خارج شده است.