-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۲, جمعه

مذاکرات انتخاباتی رولا غنی با دختر گلبدین حکمتیار

بعد از شکست هیأت های مردانه، ناجیه حکمتیار ابتکار معامله انتخاباتی را به دوش گرفته است. به حوالۀ خبری از کانال ارتباطی با ارگ ریاست جمهوری، رولا غنی و ناجیه حکمتیار در بارۀ پیوستن حکمتیار به تیم انتخاباتی دکترغنی به نتایجی نهایی نزدیک شده اند.

ناجیه دختر حکمتیار زمانی برای آخرین رایزنی ها با رولا غنی مأموریت یافت که هیأت های مردانۀ قبل از آن به اثر سعی معصوم استانکزی و همایون جریر داماد حکمتیار به نتیجه ای مشخص نرسیده بود.

درخبر قید شده است که ناجیه حکمتیار در گفت و گو با رولا غنی از دولت مطالبه کرده است که پدرش در ازاء دریافت چهل میلیون دالر نقد، 5000 جریب زمین در حوزه کابل به حزب اسلامی حاضر است حاضر است در یک چنین اوضاع حساس به تیم دولت ساز پیوسته و آن را از گرداب نجات دهد.
بخش دیگر خواسته های حزب اسلامی که ناجیه حکمتیار به رولا غنی فهرست داده، شامل واگذاری وزارت های معارف، اطلاعات و فرهنگ، وزارت داخله و ریاست مستقل ارگان های محل به حزب اسلامی است. مضافاً پنج مقام ولایتی باید به حزب اسلامی تعلق گیرد. دختر حکمتیار مشخص به رولا گفته است که مبلغ نقدی مورد معامله هم اکنون در اختیار حزب اسلامی قرار داده 

خبر می گوید که رولا غنی پس از چند بار نشست با ناجیه حکمتیار  به او گفت که فقط ده میلیون دالر را نقد برای شان میدهند و مابقی خواست های شان که شریک شدن در حکومت است؛ پس از انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رولا غنی پیشنهاد جانبی طرف مقابل درمورد خریداری یک یک باب حویلی در شهر انقره به دختران و پسران حکمتیار را سر جمع رد کرده است.  

مذاکره ناجیه حکمتیار  هنوز هم با رولا ادامه دارد و رولا غنی در یک نشست شبانه اش با مشاوران اش گفت که گلبدین حکمتیار  ناخن افگار ما را فشار میدهد تا به هفت نسل پس از خودش هم جایداد و پول داشته باشد.