-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۷, یکشنبه

به دستورارگ، برگه فیس بوک مسلم شیرزاد مسدود گردیدنصیرآریایی در رخنامه اش نوشت:
مسلم شیرزاد گفت نوارهای صوتی از بزرگان تیم دولت ساز مبنی بر تقلب نزد خود دارم و بزودی با مردم شریک خواهم کرد. اما ساعاتی نگذشت دستگاه تقلب «ارگ» صفحه فیسبوک مسلم شیرزاد را بسته نمودند.

نوت:
عمر دیکتاتوری کم است و صدای آزادی و عدالت اجتماعی هرگز خفه نخواهد شد.