-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۸, دوشنبه

استاد سیاف و احمد مسعود مراسم ارگ را تحریم کردند


سروردانش معاون دکترغنی به رهبران سیاسی اهانت کرد.
بر بنیاد خبر ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم دکترغنی که ریاست کمیسیون برگزاری مراسم هفته شهید را برعهده داشت،  به رهروان سیاسی شادروان احمد شاه مسعود که با تیم ارگ از نظر سیاسی در مخالفت قرار دارند؛ با گفتار درشت و تهی از « ادب» اهانت کرده است. 
برخورد سرور دانش قبل از برگزاری مراسم رسمی بوده و استاد سیاف و احمد مسعود در اعتراض به رفتار معاون دکترغنی در مراسم دولتی یادبود از شهادت قهرمان ملی افغانستان اشتراک نکردند. 
درگزارش آمده است که صلاح الدین ربانی رئیس  جمعیت اسلامی و وزیر خارجه نیز وقتی دید که استاد سیاف و احمد مسعود مجلس را تحریم کردند نیز  مجلس را ترک کرد و از تالار بیرون شد.