-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۸, پنجشنبه

به گزارش رسانه های جهانی، زلمی خلیلزاد مذاکره کننده ارشد ترمپ برای افغانستان امروز پنجشنبه در محضر نماینده گان امریکا در بارۀ مأموریت خویش توضیحات می دهد. وی عقب درهای بسته به پرسش های اعضای مجلس نماینده گان پاسخ خواهد داد.