-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

سرتاسر جواب های حکمتیار در مصاحبه با طلوع نیوز، سرچپه بود. هرگاه پاسخ ها را معکوس کنید، کارنامه حکمتیار برأی العین نمودار می شود. آشکارا از طالب و داعش دفاع می کند!