-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۵, جمعه


عجب است یک بوتل شراب را از شهر نو تا مکروریان برده نمی شود چون پلیس استخبارات امنیت فورا دستگیر اش می کنند ولی یک موتر بم را هیچ کس نمی بینند.