-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۱, دوشنبه

افشاگری های معاون دفتر ریاست جمهوری در خانه فاروق وردگ

عبدالرحمان عطاش می گوید که دکترغنی با وجود نمایش ها از نام شاه امان الله، دختر او را فاحشه می خواند.به حواله خبر ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، شب گذشته عبدالرحمن عطاش معاون ریاست دفتر ریاست جمهوری در خانه فاروق وردگ با انجنیر رحمت الله نبیل ملاقات کرده است. عطاش از حریف های فضلی گروپ در ارگ است. 

عبدالرحمن عطاش از جفا ها و فساد کاری های شایع در ارگ جمهوری شاکی بود. وی مشخص اظهار داشت که دکتر غنی به هیچ ارزشی باورمند نیست و پشتون گرایی او هم دروغ است. به گفته عطاش، دکترغنی در اولین روزهای ریاست جمهوری نیم بندش خانواده اعلیحضرت محمد ظاهرشاه را با رسوایی از ارگ بیرون کرد و از چندی به این سو از نام امان الله خان   استفاده افزاری میکند؛ این درحالی است که تبلیغات ناجایزی را بر ضد هندیه دختر شاه امان الله خان به راه انداخته است؛ حتی او را به خاطر که شوهرش ایرانی بوده  بارها فاحشه خطاب کرده اما گوش های آن پیره زن بیچاره ناشنوا است؛ دشنام های غنی را نمی شنود. 

عبدالرحمان عطاش در خانه فاروق وردگ از روی یک مسأله یی بسیار مهم نیز پرده برداشت. وی گفت که برگزاری مناسبت های مذهبی خانم غنی در داخل ارگ درجریان است و مراسم دینی مسیحیان با شرکت چند مسیحی دیگر در سالن حرم سرای برگزار می شود؛ در حالی که در چند متری آن مسجد وجود دارد و حرمت مسجد را هم نگه نمیدارند.  
عطاش به نبیل وعده کرد که در همکاری با تیم مربوط به خودش در روز انتخابات همکاری لازم را با رحمت الله نبیل انجام میدهند.