-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۰, چهارشنبه

نبیل: افراد حکومت تروریست ها را در خانه خود نگهمیدارند

انجنیر رحمت الله نبیل
 با تحویلدهی کشور به پاکستان صلح نمی آید.


به نام خداوند جان و خرد!

با اینکه صلح ضروری ترین نیاز مردم افغانستان است اما ما از ابتدا نگرانی های خود را درباره روند جاری گفتگو هاى صلح اعلام کرده بودیم، همان طور که صلح با معامله و تسلیم کردن کشور به پاکستان ممکن نیست ،ادامه این وضع با مدیریت بی نظم و بى برنامه ، تیم وحدت ملی و وزارت خیالی صلح هم امکان ندارد.
وطنداران عزیز ما می دانند که جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی است و صلح در آن هم با نگاه استخباراتی میسر است، اگر حکومت در شیوه رفتارش با طالبان و دیگر گروه های تروریستی با تشكيل اجماع ملى، جذب چهره های مجرب امنیتی و ادارى، تجدید نظر نکند. باید مدیریت کشور تغییر کند، دوستان بین المللی ما هم باید بدانند که با این شیوه تنها هزینه جنگ بالاتر می رود و دست آوردی کماکان نخواهيم داشت. کسانی در مدیریت کشور هستند که معاش از حکومت می گیرند و وابستگی به تروریستان دارند، برای هر تروریست واسطه می شوند، آن ها را در خانه خود نگاه می دارند و حمایت می کنند و از ادامه جنگ و ناامنی سودهای میلیونی می برند.

برنامه تیم امنیت و عدالت درین باره بسیار روشن و عملی است اگر اراده واقعی برای نجات ملت باشد ما همین حالا هم حاضریم این برنامه را شریک سازيم، به طور خلاصه باید با ستون پنجم داخل حکومت مبارزه و در مناطق مرزی و مدیریت جنگ ( هم روانی هم در میدان) از متخصصین مجرب استفاده شود و نگاه جناحی و تیمی نسبت به مدیریت بحران از میان برداشته شود، در غیر این صد سال جنگ دیگر و مذاکره دیگر هم با این شرایط به جایی نمی رسد، چون دو طرف جنگ با داشتن خويشاوندى فكى هم منفعتند، رهبران هر دو طرف مصوون هستند و تنها مردم بی پناه چوب سوخت این جنگ بیهوده است.

در اخير طالبان بايد بدانند كه هيچگاهى نخواهند توانست تا خود را فاتحين كابل و در كل اين جنگ خطاب نمايند، پس بهتر است از خونريزى و تشدد دست بردارند و با كشتار افغانها و ويرانى بيشتر كشور عزيز ما افغانستان باعث تامين منافع پاكستان در منطقه و تضعيف افغانستان نگردند.

ژوندى دى وى افغانستان
مړه دی وی د افغانستان دښمنان