-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۳, شنبه

اشتباه اخیر امرالله صالح، موقف دکترعبدالله را قوی تر کرد


رهبران رده اول سیاسی و جهادی حفاظ محکم تری به دور دکترعبدالله ایجاد کرده اند. خبرواصله به گزارشنامه افغانستان حاکیست که سخنان تحریک آمیز اخیر امرالله صالح در بارۀ پایان کار جمیعت اسلامی و دیگر احزاب سیاسی، توازن کارزار انتخاباتی را پیشاپیش به نفع دکتر عبدالله تغییر داده است. 
خبر مشعر است که اکثریت رهبران و نخبه گان سیاسی جهاد ومقاومت به شمول تمامی بزرگان و فرماندهان حوزه شمال شرق به اردوگاه عبدالله پیوسته اند. 

 سخنان اشتباه آمیز اخیر امرالله صالح در مورد اضمحلال احزاب سابقه دار، در مجالس رهبران رقیب سیاسی به مثابه فرصتی مناسب در روی گردانی بسیاری از نهاد ها و افراد با نفوذ از تیم انتخاباتی حکومتی ارزیابی شده است. حتی برخی از سیاسیون نخبه به رسم شوخی، از امرالله ابراز سپاسگزاری کرده اند!

اما رهبران احزاب جهادی و ملی در چهارچوب تیم انتخاباتی دکترعبدالله پیش بینی می کنند که دکترغنی آمادۀ اخلال عمدی روند انتخابات است تا  به بهانه مهار انارشیزم، خودش را برندۀ انتخابات اعلام کند. شورای رهبران سیاسی مخالف از همین حالا خود شان را برای مقابله با بحرانی مصنوعی که ازسوی دولت برنامه ریزی شده است؛ آماده می کنند. ارزیابی ها این است که سرانجام یک دولت وحدت ملی تازه با ترکیب گسترده تر تشکیل خواهد شد.