-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۸, دوشنبه

تشکیل حکومت مشترک اما عبوری دور از امکان نیست


تهدید های امرالله صالح به آدرس های متفاوت مصرف شخصی دارد و شکل گیری حاکمیت جنجالی نقش ندارد. 

سازوکار کمیسیون انتخابات در مدیریت بی نظمی و هزاران مورد تقلا و تلاش متقلبان، ممکن است باعث حفظ نظم و رأی شماری سالم و قابل قناعت برای همه شود؛ اما گزارش های دقیق از اتاق های جلسات در ارگ می رسانند که تیم حاکم آماده می شود که اجندای خود را رسمیت داده و یک جانبه ادعای پیروزی کند. این اقدام کودتایی موجی از توفان برپا خواهد کرد.  درین حال از سرجمع اوضاع در سطح منطقه می توان فهمید که دولت غنی با این طول و ترکیب هرگز ابقا نخواهد شد. با توجه به اهمیت منطقه ای سازش و تفاهم با طالبان، بدون شک رایزنی ها و دادو گرفت ها بین بازیگران منطقه و امریکا در جریان است. احتمال دارد نظامی روی کار آید که نتیجه جور آمد چندین کشور باشد و عامل تعیین کنندۀ طالبان فارمول ها و قرارداد های قبلی را به چالش خواهد کشید. دم نقد احتمال تشکیل یک نظام ائتلافی است. 
سکوت امریکایی ها، اروپایی ها، پاکستان، ایران، هند و روسیه به همین مسأله مرتبط است.