-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

اوضاع فی المجموع به گونه ای پیش می رود که چشم انداز تاریکی در صبح فردای انتخابات را مجسم می سازد. ارگ، تمامی دم و دستگاه و امورات مملکتی را برای خودش ریزرف کرده و خودش را به عنوان یگانه برندۀ راست یا دروغ انتخابات اعلام می کند. بحرانی بزرگی سر بر خواهد آورد. هرگاه تصادفاً تا برگزاری انتخابات در سطح منطقه بین امریکا و متحدانش با ایران جنگی آغاز شود، انتخابات افغانستان به سرعت به جنگ داخلی تغییر شکل می دهد.