-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۸, دوشنبه

کمیته مخفی طالبان درخانه حامد گیلانی تشکیل جلسه داد

حامد گیلانی از کادرهای اعتمادی آی اس آی در کابل است. خبر می رسد که بعد از قهر ترمپ بر رهبران طالبان در قطر، یک گروه از تبلیغاتچی های طالب که ظرف هفته های اخیر درکابل فعال شده و در شبکه های تلویزیونی جنایات و آدم کشی های طالبان را توجیه می کردند؛ ترک محل کرده و ظاهراً مخفی شده اند. اما در خبر آمده است که تبلیغی های طالب شب گذشته در خانه حامد گیلانی جانشین پیر سید احمد گیلانی جمع شده و از بیم اقدامات امریکا علیه خود سرگرم چاره سنجی بودند.
عبدالرحمان عطاش معاون دفتر رئیس جمهور نیز در جمع حضار بود.
جلسۀ کمیته مبلغان طالب به ساعت 11 شب پایان یافت و از عطاش مطالبه شد که پیام آنان را به دکترغنی برساند. مگر عطاش به آنان گفته است که مرگ برای بهتر است تا به غنی پناه ببرید!