-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۷, یکشنبه

شکست دپلوماسی طالب محورِ دکتر زلمی خلیلزاد

نکته یابی های اساسی از وضعیت، به قلم تمیم «عاصی» ناظر حرفه ای مسایل افغانستان و جهان رئیس جمهور ترامپ یک شخص غیر قابل پیش بینی و در  عین حال عملگرا است. او به زعم خودش “هنر معامله” را نسبت به هرکسی دیگری میداند. افزایش حملات طالبان و  و بلند رفتن تلفات امریکایی و افغان خصوصا ملکی ها در حالیکه گفتگو های موازی در دوحه صورت میگرفت عملا گفتگو های صلح را بی معنا ساخته بود. اما برداشت من از لغو گفتگو های صلح ترامپ چی است و چرا او اینکار را انجام داده است؟

۱. رئیس جمهور در قبال تلفات امریکایی نهایت حساس است. او چندین بار به حکومت افغانستان و همچنان اطراف ذیدخل در افغانستان منجمله اردوی پاکستان گفته است که تلفات امریکایی خط سرخ است. این در حالیست که تلفات امریکایی در یک ماه اخیر افزایش پیدا کرده است.

۲. ترامپ یک سیاست مدار رسانه محور است و در روز های  رسانه های امریکایی پوشش خیلی منفی از گفتگو های صلح داشتند.

۳. باید تفکیک کرد که ترامپ نفس گفتگو ها صلح را برای همیش لغو نکرده بلکه در این وقت تنها سفر هیت طالبان و رئیس جمهور غنی را  به تعویق انداخته است تا بتواند امتیازات بیشتری از طالبان و حامیان شان در سر میز مذاکره گرفته شود.

۴. این لغو سازی نابه هنگام کار مذاکرات خلیلزاد را در روز های آینده سخت خواهد ساخت.

۵. این کار به اعتبار خلیلزاد در واشنگتن و کابل لطمه وارد کرده و نشان میدهد که ریس جمهور ترامپ از کار خلیلزاد ناراضی است.

۶. لغو این مذاکرات حقانیت حکومت افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات و ملاحظات شان در مورد پروسه صلح را نشان میدهد. این کار باعث حمایت بیشتر در روز های آینده از پروسه انتخابات خواهد شد.

۷. پاکستان و حامیان عربی شان در روز های آینده سرآسیمه شده و لابی های شان در واشنگتن برای قناعت ترامپ دست بکار خواهد شد. از طرف دیگر آنها نیز از جانب امریکا تحت فشار خواهند آمد تا بالای طالبان فشار بیاورند تا تن به اتش بس، مذاکرات بین الافغانی   و دیگر امتیازات بدهند.

۸. وبالاخره - این یک وقفه امتیاز گیری خواهد بود نفس مذاکرات صلح برای همیش با طالبان لغو نشده است. این گفتگو ها از سر گرفته خواهند شد.