-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۶, شنبه

سفارت امریکا: دکترغنی حق استفاده از صندوق های پُر شده را ندارد

همه امور در دست کمیته مخفی انتخابات تحت رهبری ضیاء الحق قرار گرفته استبر مبنای گزارش ارجاع از کابل، کمیته مخفی انتخاباتی به سرکرده گی  ضیاءالحق امرخیل در ولایات قندهار - کندز - بغلان - زابل - میدان وردگ - غزنی - بادغیس - خوست - نورستان - ارزگان - پنجشیر - لغمان - ننگرهار - لوگر - هرات - فراه - تخار - سمنگان - فاریاب  صدها صندوق را مملو از رأی کرده اند.  قوای ناتو از این تقلب  مستند اطلاع دارند و سفیر امریکا مرتب به دکترغنی هشدار داده است که حق استفاده از صندوق های پُر شده را ندارد.

در گزارش آمده است که استخبارات نظامی پاکستان با تیم دکترغنی در بعضی ولایات همکاری کرده؛ ولی افشا شدن برنامه تقلب غنی  چهره دموکراتیک او را شدیداً لطمه زده و متحدان بین المللی درکابل به این نظر  استند که آمدن غنی از راه تقلب،  پایه های حکومت و دموکراسی را سست کرده و بیشتر به نفع نا امنی تمام میشود.

درگزارش همچنان گفته شده که سفیر ملکی ناتو در نشست با دیپلومات های خارجی مقیم کابل  از جلوگیری تقلب به صراحت یاد کرد و گفت  اگر  دکتر غنی به آرای شفاف مردم ارج نگذارد، افغانستان به طرف بحران میرود که یک طرف طالبان قرار خواهند گرفت و طرف دیگر هم جبهه مقاومت ضد طالبان. 

درین حال گزارش هایی اولیه تایید ناشده وجود دارد شاید اطرافیان غنی به کشورهای مختلف فرار کنند و مسولیت دفاع از نظام به عهده جبهه مقاومت ضد طالبان باقی میماند. ناظران داخلی و جهانی به این نظر اند که بهتر است دکتر غنی به اعتبار دموکراسی بیشتر از این صدمه نزند و جایش را به کاندیدای برنده رها کند.

این مقام اروپایی به صراحت به دیپلومات های خارجی گفت که بیشتر آرای این دور  را دکتر عبدالله و دومین مقام را انجنیر گلبدین حکمتیار از آن خود خواهند کرد و آرای  داکتر غنی در جایگاه سوم قرار دارد.
به گزارش دیگر، حوا علم نورستانی و حبیب الرحمن ننگ در مهمانخانه مسلمیار با کمیته انتخاباتی داکتر غنی در مورد شیوه انتقال صندوق ها از لوی قندهار صحبت دارند که انتقال آن از نظر ناظرین پنهان بماند.