-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۲, جمعه

پلان استقرار مفرزه های داعش در حاشیه شمال پایتخت


یک لانۀ داعش وسلفی ها در کوتل خیرخانه متلاشی گردید.به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، درساعات اخیر یک گروه از افراد داعشی که در ناحیه ای واقع در سرکوتل خیرخانه مشرف به سرک بوستان کابل لانه گرفته بودند، در درگیری با قطعات خاص امنیت ملی تارومار شده اند. 
هویت مضمحل شده های مسلح هنوز مشخص نیست اما از چند سال به این طرف  بارها در ساحات مختلف کوتل خیرخانه  پایگاه های طالبان و داعش کشف و رد گیری گردید؛ ولی هیچ توجه به پاکسازی این مناطق از وجود تروریست ها صورت نگرفت.

رئیس قبلی وکلای گذر  ناحیه ۱۷ که از شاگردان مولوی متوکل است  در مساجد متعدد این ساحه ملاهای سلفی را جابه جا نمود که گرایش داعشی دارند و قبل ازین ها گروه دیگر به رهبری مفتی نعمان از  پیروان  پیر سیف الرحمن( پیرباله)  با طالب و داعش سروکار دارند و شاگردان شان در صفوف طالب ها میجنگند. این گروه های معلوم الحال در نقاط مختلف ناحیه  ۱۷  مدرسه دارند و از جوانان محل سرباز گیری میکنند. خطر جدی آن است که این گروه توسط قومندان های محلی حمایت میشود.
حامیان داعش و طالبان با آن که ظاهراً بنام سلفی و  صوفی  باهم اختلافات شدید هم دارند؛ توانسته اند جوانان بیکار وبی روزگار را در دام خود شان گرفتار کنند و به جبهات جنگ سوق دادند یا شاید هم به حملات انتحاری  تشویق شان کرده اند.
برای مقابله با این دو طرز تفکر  تروریست پرور هیچ برنامه فرهنگی و فکری  از طرف  دولت و یا  گروه های مربوط به مقاومت وجود ندارد تا جوانان را تنویر کنند. یک نهاد اجتماعی بنام شورای کوهدامن در منطقه فعال است بیشتر مصروف باجگیری از شهرک ها و تانک های تیل است و بعضی از همین مدارس را نیز نا آگاهانه حمایت میکنند.