-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱, دوشنبه

عطانور، بدون خداحافظی ارگ جمهوری را ترک کرد

اشرف غنی از حضور درمراسم رسمی تعهدات متقابل با عطا نور صرف نظر کرد. بر بنیاد خبر تایید شده، عطا محمد نور با اشرف غنی و امرالله صالح دو شب متواتر در پشت درهای بسته دیدار داشتند.

در این دیدار ها فیصله شده است که پست ریاست اجرائیه اما با تغییر نام برای عطا محمد نور اختصاص یابد؛ اما تیم دولت ساز گفته است که این فیصله زمانی نهایی می شود که عطا نور، اسماعیل خان و یونس قانونی را نیز به محفل ارگ بکشاند.

تیم‌ دولت‌ از عطا محمد نور خواسته است تا به‌ سود تیم دولت ساز به گونه یی رسمی کمپاین خود را آغاز کرده و در مزار شریف طی راه اندازی یک گردهمایی خاص حمایتش را از اشرف غنی اعلام نماید.
بالمقابل عطا محمد نور از اشرف غنی خواسته است تا وی نیز به گونه‌ علنی در برابر کمره رسانه ها با وی‌ تفاهم نامه رسمی را امضاء کرده و در مورد وعده هایش در صورت پیروزی، وضاحت دهد.

گرچه قرار بود به روز‌ دوشنبه ائتلاف سیاسی عطا محمد‌ نور با اشرف غنی‌اعلام شود اما اشرف غنی از امضای تفاهم ‌نامه آن هم‌ در برابر رسانه ها خود داری کرده است.
پس از رد درخواست عطا محمد نور از سوی اشرف غنی، آقای نور بدون خدا حافظی جلسه ارگ را ترک کرد.
مشارالیه با آن که سه بار داودزی و دیدار های جداگانه را انجام داده است؛ ولی به نتیجه نهایی نزدیک نشده اند.