-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

حکمتیار از وفور اطلاعات پدرام واهمه دارد

حکمتیارمشتاق گلاویزی با آدم هایی مثل غنی است؛ اما از پدرام حساب می برد. پدرام تاریخ می فهمد؛ زبان مدرن دارد وپرونده ویرانگری های حکمتیار زیر بغلش است.

به روز سه شنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۸متصدی برنامه های سیاسی تلویزیون آریانانیوز با ستاد انتخاباتی لطیف پدرام تماس گرفتند. آقای لطیف پدرام و آقای حکمتیار در یک مناظره تلویزیونی به گرداننده‌گی جناب آقای نصیرفیاض، در تلویزیون آریانانیوز حضور به هم رسانند.
لطیف پدرام برای این مناظره اظهار آماده گی کرد و گفت اگر جناب آقای حکمتیار مایل باشند مانع از طرف من وجود ندارد.
اما بعد از تماس دوباره با متصدی تلویزیون آریانانیوز دریافتیم، که دفترسیاسی جناب حکمتیار به این مناظره پاسخ رد دادند.

ستاد انتخاباتی لطیف پدرام ریس تیم آزادی-عدالت-امنیت