-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۷, یکشنبه

در نیمه شبِ کابل؛ داوودزی وفضلی درخانۀ صلاح الدین ربانی


امریکا و ناتو فرآیند انتخابات را از فضا تثبیت و فیلم برداری کرده اند. طبق اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان، تیم دولت ساز به رهبری دکترغنی مدلل شده که در انتخابات شکست خورده است. گزارش می گوید که پروسه انتخابات از سوی مراجع بین المللی و دستگاه های ماهواره ای ناتو و امریکا منظم فیلم گیری شده و گنجایش تقلب از سوی گروه غنی تقریباً وجود ندارد. 

با بروز وارخطایی در تیم دولت ساز، اکنون نوبت به جورآمد های سری و بررسی امکان تشکیل یک دولت ائتلافی رسیده است. حوالی بعد از نیمه شبِ کابل، دکتر فضلی و عمر داوودزی به منزل صلاح  الدین ربانی رفته اند. آن ها طرحی را به تیم ثبات و همگرایی پیشنهاد کرده اند:
در طرح پیشنهادی داوود زی و دکترفضلی، دکترعبدالله با دو معاونش به حیث رئیس جمهور پذیرفته شده است.

در طرح مزبور توضیح شده که، حمدالله محب با معاونت امرالله صالح و صادق مدبر به حیث رئیس اجرائیه در حکومت آینده مشارکت کرده می توانند. مولوی قیام الدین کشاف ریس شورای علماء، استاد عطامحمد نور والی بلخ ،عمر داوودزی وزیر امور خارجه، اسدالله خالد وزیر دفاع ملی، دکتر فضلی به حیث رئیس امنیت ملی پیشنهاد شده اند. 

همچنان زلمی رسول  سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد ، و ضیاءالحق امرخیل در جایگاه وزیر معارف درنظرگرفته شده است.  کمیته انتخاباتی تیم دولت ساز به این نتیجه رسیده است که در انتخابات شکست خورده و جعل کردن آرا باعث سقوط قهری نظام خواهد شد. گزارشنامه افغانستان این تحرکات را نهایی تلقی نمی کند. ظرف روزهای بعد، روند ساعت به ساعت تغییرات در معادله ها، اشکال تازه ای از به هم پیوستن ها و از هم گسیختن ها را به نمایش خواهد گذاشت.