-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱, دوشنبه

پتاقی بازی در سالن سرپوشیدۀ سفارت افغانستان در کیف


سفیر افغانستان عکس های غنی و عبدالله را در باطله دانی انداخته است. خبرواصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که به دستور سفیر افغانستان در اکرائین، درجریان مراسم بزرگ داشت از استقلال افغانستان درسالن سرپوشیده سفارت آتش بازی برپا شده بود که فضاحت دپلوماتیک را سبب شده است. 

سفیر افغانستان در اوکراین به خانم آلا سکرتر اکرائینی اش دستور داده بود در پایان سخنرانی وی با استفاده از پتاقی آتش بازی کند. این آتش بازی ناگهانی با انتقاد سفیران و دپلومات های مقیم کیف قرار گرفته است. 
گفته می شود که خانم آلا چنان غرق پتاقی بازی بود که سروصدای سفیر بلند شد؛ اما به منتقدانش دشنام ناموسی داد و خودش را تام الاختیار اعلام کرد. 
مستشار سفارت، وی‌ را سفیر مصلحتی و فاقد دانش دیپلوماسی خطاب کرد.
این جنجال با میانجیگری افغان‌های اشتراک کننده حل شد.

مستشاربا ارسال نامه ای عنوانی وزارت امور خارجه نوشت که سفیر تمامی کارمندان محلی با تجربه سفارت را منفک و به نام غنی بیگ، نجیب الله بهمن، رامین خسر بره اش و یکی دیگر از اعضای خانواده اش را که تمامی آنها از قوم ازبیک می‌باشد؛ مقرر کرده است.

در نامه ارسالی آمده است که سفیر بر علاوه کارمندان محلی حتی محصلین قوم اش را نیز در ساختمان سفارت جا داده است که  بر علاوه استفاده از امکانات سفارت، بود و باش شبانه روزی آنان در محوطه سفارت، غیر موجه ‌و به دور از اصول یک سفارت است. شماری از کارکنان تهدید به استعفا کرده اند.
آقای سردار محمد رحمن اوغلی مدت دو سال میشود  که بدون سوابق کار در ورا ت امور خارجه به عنوان سفیر در اوکراین گماشته شده و بار ها گفته است که وی اینجا از آدرس یک‌قوم‌ آمده و بار ها رئیس جمهور و‌رئیس اجراییه را در مجالس رسمی‌ و غیر رسمی دشنام‌ ناموسی داده است. وی نه تنها از شعبه خود بلکه تصاویر داکتر عبدالله را از تمام سفارت جمع کرده است.