-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

گلبدین، با راکت هایش طالب و داعش زائید

سیامک هروی:
در مورد "قصاب کابل"، لقب گلبدین حکمتیار، ادعا نمی‌کنم که این لقب را من برایش دادم. شاید این لقب را مردم برایش داده بودند و من شنیده بودم؛ اما در سال ۱۳۷۳ که من خبرنگار آژانس باختر بودم این لقب را در پی کشته شدن بیش‌تر از سه‌صد نفر در یک روز به اثر پرتاب صدها راکت از چهار آسیاب بر شهر کابل و تهیه گزارشی از شفاخانه چهارصد بستر که در دهلیزها حتی زخمی‌ها بر سرهم افتاده بودند و نوبت به عملیات‌ شان نمی‌رسید، در گزارشی استفاده کرده بودم. از آن زمان ۲۵ سال می‌گذرد. امروز که گلبدین می‌گوید این لقب برایش جای افتخار است و او با کشتن سی سرباز فرانسوی از سوی یک ژورنالست فرانسوی به این لقب مفتخر شده است، فقط اعتراف به جرم دیگری‌ست و منحرف کردن ذهنیت‌هایی که دیگر منحرف شدن شان مقدور نیست. نوشته‌ی ژورنالست فرانسوی را هم به یاد دارم، این خبرنگار تقریبن ده سال پیش نوشته بود که مردم کابل حکمتیار را قصاب کابل می‌گویند. او ننوشته بود که من حکمتیار را قصاب کابل می‌نامم، گفته بود که مردم کابل چنین لقبی به او داده اند. این لقب از قبل در باره حکمتیار وجود داشت.
خبرنگار طلوع باید می‌گفت که آقای حکمتیار این لقب تازه نیست و ریشه در سال‌هایی دارد که تو در چهارآسیاب چمباتمه زده بودی و با راه انداختن جنگ و پرتاب راکت، بنیاد جنگ داخلی را گذاشتی که طالب، القاعده و داعش زایید و جان صدها هزار انسان را گرفت.