-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

جنرال دوستم گفته بود که حالا ما رهبر خوده پیدا کدیم

حالا به حضور مردم خویش در باره دکترغنی چنین می گوید:

امو رقم كه ده دوره پيش دست هايته بالا كدم ده اي دوره به زور خدا لنگ هايته بالا ميكنم.