-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۷, یکشنبه

فرارسرمایه از طریق بانک مرکزی آغاز شده است


حمید قیومی، پیکار، حمدالله محب، هوتکی، اجمل احمدی، دکترفضلی، و داوود نورزی کسانی اند که از وضعیت وارخطا شده اند.بر بنای اطلاع ارجاعی به گزارشنامه افغانستان، افراد رده بالای مقرب به شخص دکترغنی از صبح روز شنبه مراجعه به بانک مرکزی را افزایش داده و گراف خروج سرمایه های نقدی ازین طریق به خارج از کشور بالا گرفته است. 
طبق یک خبر دیگر، بعد از وصول اخبار و گزارش های شکست انتخاباتی تیم دولت ساز، دید و بازدید های حواریون سراسیمه دکترغنی ، باعث خشم وی شده است. در زمره افرادی که نقدینه های غارت را شتابان به حساب های بانکی خارج انتقال داده روان هستند؛ از حمید قیومی، پیکار، حمدالله محب، هوتکی، اجمل احمدی، دکترفضلی، و داوود نورزی نام برده شده است. 
درگزارش آمده است که  در گزارش آمده است که همزمان، خروج افراد رده بالا از میدان هوایی کابل به کشورهای بیرون درحال افزایش است. جزئیات بیشتر درین باره هنوز در دسترس نیست.