-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۸, پنجشنبه

اشرف غنی در قدرت باقی می ماند

کل وضعیت نشان می دهد که دکترغنی تا روشن شدن تعامل منطقه یی در مورد معامله با طالبان، بار دیگر در قدرت حفظ می شود. بدیل دیگری که حافظ توازن حداقلی باشد؛ در صحنه وجود ندارد. اطلاعات ثقه مشعر است که دکتر عبدالله هرگز به حیث شخص اول کشور شناخته نخواهد شد. تمامی ارگان های انتخاباتی « تحت مدیریت است».