-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۳, شنبه

کلمه انتقام در نقشه روسیه علیه امریکا برجسته معلوم می شود

حالا دیگر جای تردیدی نیست که روسیه، انتقام جهاد افغانستان را از امریکا و متحدانش می گیرد. آهسته اما پیوسته به جلو می رود. به نظر می رسد که حاضر به هیچ معامله یی دست دوم و سوم هم نیست. روسیه به کمتر از لرزاندن استخوان های امریکا راضی نیست. جنگ شدت می گیرد. سلاح پیشرفته تر روسی به طالبان داده می شود. درقدم اول، شمال از کنترول بیرون خواهد شد. ممکن است قوای امریکایی مدتی خشم و غضب از خود نشان دهند و این طرف و آن طرف ضربه هوایی بزنند؛ اما حرف حساب همان است که جوبایدن نامزد حزب دموکرات گفته است.