-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

ارتباط رولا غنی با یهود های هراتی در موساد


گزارش اطلاعاتی:برخی محور ها درامنیت ملی به اطلاعاتی دست یافته اند که رولاغنی در زمان تحصیل درسال های هفتاد میلادی در لبنان برای موساد- سازمان اطلاعاتی اسرائیل- کار می کرد.

 رولا در آن زمان تحت پوشش روزنامه نگار فعالیت داشت و دسترسی مشارالیه به منابع و اهداف نظرسهل بوده است. رولا به عنوان کارمند حرفه ای آموزش دیده، عمدتاً بالای مراکز و شخصیت های درشت حماس و سازمان فتح کار می کرد. در چندین دهه، این فعالیت ها ادامه یافته است.

فعالیت های وی بعد از آمدن به افغانستان اشکال دیگری به خود گرفته است. در پنج سال اخیر درافغانستان تمام برنامه های غنی در ارگ توسط  همین خانم رهبری و مدیریت شده که شامل انتقال ملیون ها دالر به لبنان و کشور های دیگر، شریک شدن در چند موسسه پوششی موساد در چند کشورمنطقه بوده است .

اکنون گزارش هایی در دست است که در آستانه جنجالی ترین انتخابات شکننده در افغانستان، لابی های اسرائیلی در سنای امریکا برای دکترغنی تلاش هایی را به راه انداخته اند که غنی تا پنج سال دیگر در قدرت ابقا شود تا موسسات پوششی موساد در فراه نیمروز هرات بالای اهدافی در  مرز های ایران کار نمایند .

همچنان رئیس استخبارت بخش آسیایی موساد متولد هرات افغانستان است و اسرائیلی ها هرات که سالیان قبل به اسرائیل رفته اند، در بخش افغانستان موساد مشغول به کار اند. رولا غنی هم اکنون با بخش افغانستان موساد مستقیم در تماس است و در تنظیم فعالیت های آن ها در افغانستان همکاری دارد.