-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۸, دوشنبه

اسدالله شریفی: حاضرم خواهرم را به نکاح اشرف غنی در آورم!


این چنین انحطاط و سقوط معنوی و مدنی علنی در میان مافیای نخبه گان سیاسی پیشینه نداشته است.
اشاره: شاید برای برخی از کاربران، نشر این خبر ( دقیق و قابل اعتماد)،  شوک آور، غیرواقعی یا مغرضانه درنظر آید. این خبر کاملاً عینی وواقع شده است. هرگاه نیاز باشد، شواهد عینی در دسترس است.اسدالله شریف نماینده مردم بلخ در دوره شانزده هم مجلس نماینده گان در جریان تکاپو های انتخاباتی به نفع اشرف غنی در ملاء عام اظهار داشته که حاضر است خواهرش را به نکاح اشرف غنی در آورد. این سخنان را در یکی از محلات رأی دهی برزبان رانده و علناً مردم را به حمایت از دکترغنی فراخوان داده است.

در خبر آمده است که وی در مزار شریف قبل از رفتن به صحنه کمپاین همراه با چند تن دیگر از رفقایش چندین بوتل شراب را نوشیده و در مسیر مزار - خلم با توقف چند بارۀ موتر، دم به دم چرس هم زده بود. ویدیوی رقص و طناری وی در یک بالکن ساختمان دو طبقه هنوز هم دست به دست می شود. 
درخبرآمده است که شریفی پس از آن که یکی از باشندگان محل، وی را به خاطر حمایت از اشرف غنی مورد ملامتی قرار داد، با احساساتی مضاعف فریاد کشید که وی به خاطر ناکامی عبدالله عبدالله حتی حاضر است خواهرش را به نکاح‌ شرعی اشرف غنی در آورد. وی گفته است حتی عطا محمد نور در آخرین دیدارش با اشرف غنی بابت حمایت از عبدالله در انتخابات قبلی از غنی معذرت خواسته است.
وی عبدالله را شخص خود‌ خواه و فاقد برنامه‌ خواند.