-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

نظر استاد سیاف در بارۀ حکمتیار


احمد ولي مسعود در واكنش به سخنان گمراه کنندۀ حكمتيار:
روزی از استاد سیاف در مورد نظریات متناقض حکمتیار مشورت خواستم. برسم شناخت عمیق از وی تبسمی کرد و گفت، او را به حال خود بگذارید، وقتی حریف نیافت، قطعآ با خود میجنگد. حکمتیار عاشق شهرت، نام و مطبوعات است، مهم نیست چه می‌گوید.